Download

Download Android

ANDROID


1. กดดาวน์โหลดด้านล่างนี้ ด้วยโทรศัพท์มือถือของท่าน


    DOWNLOAD ANDROID

2. ทำการโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น บน มือถือ


mayaslot

3. เลือกการอนุญาติการเข้าถึงของมือถือ โดยเลือกที่ Setting


mayaslot

4. เลือกการอนุญาติการเข้าถึงของมือถือ โดยเลือกตามตัวอย่างในภาพ


mayaslot

5. เลือกการอนุญาติการเข้าถึงของมือถือ ที่จำเป็นต่อระบบ


mayaslot

6. รอระบบทำการติดตั้งสักครู่


mayaslot

7. ระบบติดตั้งแล้วเสร็จ


mayaslot

Download IOS

IOS


1.กดดาวน์โหลดด้านล่างนี้ ด้วยโทรศัพท์มือถือ iPhone ของท่าน


    DOWNLOAD IOS

2. ทำการโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น บน iPhone


mayaslot

3. จากนั้นเลือกเมนู ตั้งค่าบน iPhone ของท่าน


mayaslot

4. เลือกเมนู ทั่วไป หรือ General


mayaslot

5. เลือกการจัดการ ดีไวซ์ หรือ การจัดการกับแอพฯ Device Management


mayaslot

6. เลือกที่ผู้ผลิตแอพพลิเคชั่น


mayaslot

7. กดเชื่อถือแอพพลิเคชั่นจากบนโทรศัพท์ iPhone ของท่าน
8. ยืนยันอีกครั้ง


mayaslot

9. ผู้ผลิตแอพพลิเคชั่น SA GAME ได้รับการยอมรับแล้ว


mayaslot